Szkolenia spawalnicze newsletter

Szkolenia spawalnicze


PROWADZONE SZKOLENIA
Kursy spawania prowadzone są według programów Instytutu Spawalnictwa i umożliwiają zdobycie kwalifikacji spawalniczych na trzech poziomach:
 • Kursy spawania spoin pachwinowych
 • Kursy spawania blach
 • Kursy spawania rur
Szkolenia i egzaminowanie spawaczy odbywa się w oparciu o wytyczne Nr W-07/IS-17 i dotyczy kursów spawania spoinami pachwinowymi (o charakterze podstawowym) i spawania spoinami czołowymi blach i rur ( o charakterze ponadpodstawowym) w zakresie metod spawania:
 • Gazowego (311)
 • Elektrodą otuloną (111)
 • Łukiem krytym (121)
 • Elektrodą topliwą w osłonie gazów (135)
 • Elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141)
Egzaminy weryfikacyjne spawaczy na uprawnienia nadawane przez Instytut Spawalnictwa – Gliwice
Spawacze otrzymują certyfikaty wg EN 287-1 i EN ISO 9606-2 uznawane w Unii Europejskiej i innych krajach zrzeszonych w Mędzynarodowym Instytucie spawalniczym
Ceny konkurencyjne, negocjacyjne, rabaty dla grup powyżej 6 osób
Firma posiada Atest i Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach o nr 626. Bazy szkoleniowe znajdują się w Odolanowie i Ostrzeszowie
Możliwość szkolenia u zleceniodawcy pod warunkiem posiadania przez niego odpowiedniego zaplecza technicznego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARUNKI ORGANIZOWANIA KURSÓW


 • Systemy szkolenia

  a) Szkolenia indywidualne 1 - 3 osoby

  b) Szkolenia grupowe 4 - 10 osób

 • Miejsca odbywania szkoleń:

  a) SZKOLENIA U ZLECENIODAWCY Kurs i egzaminy weryfikacyjne spawaczy może zostać zorganizowany u zleceniodawcy, jeżeli zleceniodawca dysponuje odpowiednią bazą do przeprowadzenia szkolenia.Cena kursu zostanie ustalona w drodze negocjacji między stronami.

  b) SZKOLENIE W OŚRODKU SZKOLENIA Odbywa się na odpowiednio przygotowanych stanowiskach spawalniczych. Instruktor prowadzi zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i metodami nauczania. Wykładowca przeprowadza zajęcia teoretyczne w odpowiednio wyposażonej sali.

 • Koszty i terminy:
  Prowadzimy szkolenia w dogodnych terminach, uzgodnionych z klientem po konkurencyjnych cenach.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIA
 • Ukończony 18 rok życia
 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • Odpowiedni stan zdrowia potwierdzony przez lekarza medycyny przemysłowej
 • Badania psychofizyczne
Wyżej wymienione warunki nie obowiązują we wszystkich rodzajach kursów.